SPORTSCHOOL SHINTAI
 
Sportschool Shintai is een fanatieke sportvereniging in Halsteren en Lepelstraat. Wij verzorgen lessen in de sporten Judo en Zelfverdediging. Sportschool Shintai, welke is opgericht op 1-1-1999, heeft rijkserkende leraren is met haar club dan ook aangesloten bij de Judo Bond Nederland (Nr: D2SL556)
 
Shintai is op judo gebied een veelzijdige vereniging die voor ieder wat te bieden heeft. Zowel kinderen als volwassenen uit heel de regio weten de weg richting Shintai te vinden.
Men kan lekker wekelijks op recreatief niveau sporten of er juist voor kiezen om op wedstrijd niveau te trainen. Zowel voor jong als oud is dit mogelijk. Ook kan Shintai begeleiding bieden bij docenten opleidingen en scheidsrechters cursussen die bij de judobond worden georganiseerd.
Shintai is tevens een erkend leerbedrijf (Calibris) en bied stageplaatsen aan sporters die een opleiding tot judoleraar/sportdocent volgen.
 
Men kan dus stellen dat Sportschool Shintai ervaring heeft met:
 
 
- Judo voor jeugd en senioren
- Judo techniek training
- Judo wedstrijd training
- Judo kata training
- Zelfverdediging
- Judo school projecten
- Begeleiding bij diverse opleidingen
alt alt alt
 
Hieronder een kleine omschrijving van de diverse wekelijkse lesgroepen:
 
KLEUTER JUDO
Dit is judo voor de allerkleinsten vanaf 4 jaar. Bij kleuter judo ligt het accent tijdens de lessen op bewegings vormen en omgaan met elkaar. Spelenderwijs worden hier de grondbeginselen van het judo aangeleerd en worden er allerlei spelen gedaan om zo aan de motoriek, het coördinatie en reactievermogen te werken. Ook leert men op de juiste momenten te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Ook leren omgaan met winst en verlies is erg belangrijk.
alt
 
JEUGD JUDO
Bij jeugd judo vanaf ca 6/7 jaar gaat men meer in op de technieken van de judosport. Bij jeugd judo worden de lessen zo ingericht dat het een positieve werking heeft op de motoriek, het coördinatie en het reactievermogen. Ook aan het valbreken wordt de nodige aandacht besteed. Vanzelfsprekend is dat ook hier, respect hebben voor elkaar, hoog in het vaandel staat. Ook omgaan met winst en verlies is hier weer een belangrijke factor. Men kan bij jeugd judo lekker recreatief bezig zijn, maar ook kan men zich op de wedstrijdsport gaan richten.
alt
 
JUNIOREN EN SENIOREN JUDO
Bij junioren en senioren judo staat de les in het teken van fanatiek bezig zijn. Een warming-up die conditie bevorderend is hoort hier ook bij. Omdat judo een veelzijdige sport is worden velen spiergroepen aangesproken. Zo blijft het lichaam lekker soepel. Ook het valbreken (juiste manier leren vallen) is een belangrijk onderdeel. Hier kan men veel profeit van hebben in het dagelijks leven.
Ook hier is weer een verschil in recreatief bezig zijn of op wedstrijd niveau. Deze groepen worden dan ook gescheiden zodat iedereen op zijn eigen niveau kan acteren.
alt
 
WEDSTRIJD JUDO
Naast de normale trainingen heeft Shintai ook een speciale wedstrijdtraining. Hierin wordt flink aan de conditie gewerkt, worden specifieke wedstrijdtechnieken aangeleerd en maakt men veel randori (oefenwedstrijden). Als men in deze groep traint word er ook verlangt dat men regelmatig aan judo toernooien deelneemt. De judoka’s van de wedstrijdgroep presteren prima op landelijk niveau. Er worden vele ereplaatsen behaald op regionale toernooien en er zijn inmiddels diverse Shintai judoka’s kampioen van Zuid-Nederland geworden. Ook acteren en regelmatig Shintai judoka’s op het NK Judo.
alt
 
TECHNISCH JUDO
Naast de opleiding tot hogere Kyu-graden (blauwe en bruine band) word er ook getraind richting de zwarte band (1e Dan) en hogere Dan graden. Hiervoor worden dan ook de nodige judo kata’s getraind. Ook kan men deze kata’s op wedstrijdniveau aanleren om zo aan Kata wedstrijden deel te nemen. Kata is een demonstratie waarbij 2 judoka’s een vastgesteld werkstuk uitvoeren.
De docenten van Sportschool Shintai zijn gespecialiseerd in het Nage-No-Kata en het Katame-No-Kata. De hoofdtrainer is zelfs 7 voudig Nederlands Kampioen Kata en heeft veel internationale ervaring op EK’s en WK’s Kata. Daarnaast is hij commissie lid bij de Dangraden Commissie in het disctrict Zuid-Nederland.  
alt
 
ZELFVERDEDIGING
Tijdens onze zelfverdedigingslessen (Jiu-Jitsu) leert men zich leert verdedigen tegen zowel ongewapende als gewapende tegenstanders. Naast de worpen, grepen en klemmen uit het judo komen er in het Jiu-Jitsu nog allerlei andere technieken voor. Ook trappen en stoten behoren hiertoe.  Jiu-Jitsuis een ideale weerbaarheids sport met vele mogelijkheden.
Tijdens de les wordt er eerst een lekkere warming-up gedaan waarna er diverse techniek groepen worden doorgenomen om zo richting een volgende graad te trainen. Omdat er bij Jiu-Jitsu vele trainingsvormen zijn is eigenlijk iedere les anders.
alt
 
Naast de reguliere lessen organiseert Shintai jaarlijks een aantal activiteiten voor zowel jong als oud. Samen met een groep met fanatieke vrijwilligers worden jaarlijks onderstaande activiteiten georganiseerd.
- Shintai Clubkampioenschappen
- Shintai Try-out Toernooi (voor beginners)
- Shintai Toernooi (groot toernooi)
- Shintai Sinterklaastraining
- Shintai Bostraining (recreatie en wedstrijd)
- Shintai Judokamp
- Shintai Seizoensuitje voor junioren / senioren
 
Omdat Shintai is aangesloten bij de Judo Bond Nederland kunnen onze leden (als ze ook lid worden van de judobond) ook deelnemen aan onderstaande activiteiten die door de bond worden georganiseerd.
- Regionale / landelijke / internationale toernooien
- Jeugd budodag spelen
- Senioren budodag
- District wedstrijd trainingen
- District Dan examen trainingen
- District Jiu-Jitsu trainingen
 
 
CONTRIBUTIE
De contributie is een jaarcontributie verdeeld over 4 kwartalen.
Judo jeugd t/m 15 jaar € 50,00 per kwartaal (1 uur per week)
Judo vanaf 16 jaar € 58,00 per kwartaal (1 uur per week)
Meerdere uren en dagen per week trainen is ook mogelijk. Dit in overleg met de docent
 
Zelfverdediging vanaf 12 t/m 15 jaar € 50,00 per kwartaal
Zelfverdediging vanaf 16 jaar € 58,00 per kwartaal
 
Losse trainingen € 7,50 per uur
Inschrijfgeld € 10,00
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

01. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk
02. Alle leden dienen aandacht te bestelden aan persoonlijke hygiëne. Judokas die hier niet aan voldoen kunnen geweigerd worden op de lessen.
03. Alle leden dienen zich in de leslocaties fatsoenlijk te gedragen en respect te hebben voor de regels die op de desbetreffende locatie gelden. Leden met ongeoorloofd gedrag zullen op de les geweigerd worden.
04. Adreswijzigingen en overige wijzigingen in de aanmeldingsgegevens dienen schriftelijk gemeld te worden bij het secretariaat van de sportschool.
05. De contributie is een jaarcontributie verdeeld in 4 kwartalen.
06. Vakanties en feestdagen worden doorbetaald. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.
07. De contributie dient per kwartaal overgemaakt worden op de bankrekening van de sportschool: Rabobank nr: 101280769 – Sportschool Shintai – Halsteren.
08. Opzeggingen dienen voor het einde van het kwartaal doorgegeven te worden. Bij opzegging halverwege het kwartaal dient het lopende kwartaal betaald te worden.
09. Wegblijven zonder opzegging. Bij langdurig afwezigheid zonder kennisgeving wordt de contributie doorberekend. Bij afmelding dient het kwartaal waarin men afmeld gewoon betaald te worden.
10. Een achterstallig bedrag aan verschuldigde contributie blijft invorderbaar, ook bij afzegging.
11. Teruggave van trainingsgelden is niet mogelijk. Verzuimde trainingen moeten doorbetaald worden. Alleen bij langdurige ziekte en mits op tijd gemeld aan het secretariaat kan een tijdige verstelling van de contributie worden verleend.
12. De trainingen worden op eigen risico gevolgd. Stichting Sportschool Shintai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of letsel opgelopen tijdens de lessen of andere activiteiten.
13. Stichting Sportschool Shintai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongerede raken van achtergelaten kleding of persoonlijke bezittingen.
14. Na het 1e examen dient men lid te worden van de judobond (JBN). Hiervoor krijgt men een aanmeldingsformulier.
15. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de stichting.